Tây Tạng - Đạo sư và huyễn thuật

Tây Tạng - Đạo sư và huyễn thuật

* 10,053 lượt xem * 63 lượt tải

30,000 đ

Tác giả : Huỳnh Ngọc Chiến dịch

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 494

Năm xuất bản : 2012

Giá sách in : 100,000 đ

Trích đoạn Mục lục
Người Tây Tạng mà chúng ta cho là Phật tử, hoặc tin là Phật tử, đã mô phỏng theo - như chúng ta sẽ thấy trong cuốn sách này - rất nhiều đức tin và pháp môn hoàn toàn khác với Phật giáo nguyên thủy. Cũng có rất nhiều yếu tố tín ngưỡng được vay mượn từ tôn giáo của những cư dân thời cổ ở Tây Tạng, và những tín đồ Saman. Ảnh hưởng của nhà đại huyễn thuật Padmasambhâva dường như đến từ xứ sở Afghanistan. Cho đến tận ngày nay, ảnh hưởng đó cũng còn rất lớn, và ngài vẫn được các pháp sư đạo Bön xem là bậc Đạo sư.

Mặt khác, những cao tăng uyên bác như Marpa Lotsawa - tức Đại dịch giả Marpa - , vị đạo sư của thi sĩ thánh tăng Milarespa, đã đưa vào Tây Tạng rất nhiều kinh điển Ấn Độ, cả Mật giáo (Tantrisme) của đất nước Népal. Chính sự pha trộn này, cùng với giáo lý “chư hành vô thường, chư pháp vô ngã” của Phật giáo mà người Tây Tạng khẳng định giáo lý vô ngã, tạo nên hai diện mạo tôn giáo mà chúng ta gặp ở Tây Tạng: một của giới bình dân, một của giới trí thức. Do đó mà có nhiều tác giả muốn gọi tôn giáo đang giữ ưu thế tại Tây Tạng là Lạt-ma giáo thay vì Phật giáo.

ALEXANDRA DAVID-NÉEL

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved