Nửa đời còn lại

Nửa đời còn lại

* 14,000 lượt xem * 17 lượt tải

40,000 đ

Tác giả : Vương Hồng Sển

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 422

Năm xuất bản : 2013

Giá sách in : 150,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,…nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai nầy thôi.

                                                                                                            Vương Hồng Sển

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved