Từ điển Địa danh Hành chính Nam Bộ

Từ điển Địa danh Hành chính Nam Bộ

* 17,779 lượt xem * 97 lượt tải

65,000 đ

Tác giả : Nguyễn Đình Tư

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 1352

Năm xuất bản : 2015

Giá sách in : 265,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư hơn 10 năm gần đây là độc giả thường xuyên, kiên trì khai thác nguồn tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Cùng với các nguồn tư liệu khác, tác giả đã viết nhiều bài báo, biên soạn nhiều sách, đặc biệt là các cuốn sách Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ.

Từ điển thuật ngữ lưu trữ do Hội đồng Lưu trữ Quốc tế công bố năm 1988 tại Munsen, Niu Oóc, Luânđôn, Pari, đã dùng thuật ngữ "Khoa nghiên cứu tên riêng" (Onomastics; Onomastique) để chỉ khoa học nghiên cứu nguồn gốc, hình thức, ý nghĩa và cách dùng các tên gọi, đặc biệt là tên địa điểm (địa danh học) và tên người (nhân danh học). Trong chương trình đào tạo chuyên ngành "Lưu trữ học" có môn “Lịch sử các cơ quan nhà nước""Quản trị hành chính văn phòng".

Tập sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là loại sách công cụ tra cứu khoa học. Nó không những có ích và cần thiết cho cán bộ công chức làm công tác văn thư - lưu trữ và quản trị văn phòng, mà còn là cẩm nang hữu hiệu cho nhiều nhà nghiên cứu các lĩnh vực khác trong quá trình biên soạn các sách chuyên khảo.

--- Trích Lời giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved