Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 3)

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 3)

* 9,197 lượt xem * 40 lượt tải

300,000 đ

Tác giả : Trần Trọng Đăng Đàn

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 1208

Năm xuất bản : 2016

Giá sách in : 1,000,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn bao gồm những bài tiểu luận, phê bình; những công trình nghiên cứu về văn học, nghệ thuật, văn hóa - tư tưởng, khoa học xã hội và nhân văn đã hoàn thành và đã được công bố trong khoảng thời gian hơn năm mươi năm nay. Mỗi bài viết, mỗi công trình nghiên cứu được in trong Tổng tập này gắn rất chặt với bối cảnh lịch sử xã hội, với môi trường học thuật cụ thể của nơi và lúc mà chúng được hình thành và được công bố. Do vậy, để nhận được nhiều hơn sự đồng cảm của bạn đọc, sau mỗi bài viết, mỗi công trình tác giả có ghi rõ thời điểm mà chúng xuất hiện và tên các tổ chức, cơ quan công bố, xuất bản tác phẩm đó. Lô-gic kết cấu của ý, của lời, của những nhận định, đánh giá; những bình luận, kết luận… của mỗi bài viết, mỗi công trình trong Tổng tập này được gói gọn trong phạm vi của bản thân từng bài viết, từng công trình ấy.

Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc đang cầm trên tay và đọc Tổng tập này. Xin cảm ơn trước những lời mà bạn đọc sẽ phê bình, góp ý xây dựng.

Tháng 01 năm 2015

Trần Trọng Đăng Đàn

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved