Điện ảnh Việt Nam - Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu (Tập 1)
Số trang: 1038
Năm xuất bản: 2011
Giá sách in: 250,000 đ mua sách in
Giá ebook: 50,000 đ
  • 14,535 lượt xem
  • 54 lượt tải
GIỚI THIỆU
Cho đến đầu thế kỷ XXI, điện ảnh Việt Nam đã conhiều thành tựu lớn. Nhưng việc tổng kết, đúc kếtnhững thành tựu đó để từ thực tiễn hoạt động điện ảnhđề ra những đường hướng lý luận, nêu lên những mắcmứu cần tháo gỡ, tìm ra những phương cách đi tắt, đónđầu để điện ảnh Việt Nam có thể nhanh chóng vươnlên ngang tầm cần có và phải có trong tương quan vớiđiện ảnh khu vực và quốc tế... thì chưa được tiến hànhđúng quy mô và bài bản. Thấy được điều đó, từ lâu tácgiả công trình này đã tham gia nhiều hoạt động thựctiễn, hoạt động lý luận, phê bình và nghiên cứu khoahọc về điện ảnh. Những hoạt động ấy đã được thể hiệntrên nhiều công trình ở mức tiểu luận, nghiên cứu, phebình, đồng thời nhờ vậy mà tích lũy được nhiều suynghĩ cùng nhiều tư liệu, tài liệu có liên quan thuộcnhiều nguồn, cả trong và ngoài nước.
EBOOK CÙNG DANH MỤC