Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 1945)

Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 1945)

* 3,369 lượt xem * 47 lượt tải

70,000 đ

Tác giả : Nguyễn Đức Hiệp

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 538

Năm xuất bản : 2019

Giá sách in : 180,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Cuốn sách Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 1945) có mục đích phác họa một hình ảnh về xã hội và chính trị ở Sài Gòn và Nam Kỳ từ năm 1925 đến năm 1945 phần lớn dựa trên những sự kiện, tư liệu, tin tức báo chí thời bấy giờ.

Tư liệu lịch sử qua các tờ báo vào nửa đầu thế kỷ XX cho thấy chỉ trong vòng 20 năm (1925 - 1945), xã hội Việt Nam đã có những biến chuyển to lớn về nhận thức, tư tưởng chính trị và quyền lợi người Việt dưới thời thuộc địa Pháp.

Đời sống kinh tế trong thập niên 1930 hết sức khó khăn ở Sài Gòn, Nam Kỳ nói riêng, toàn Đông Dương và thế giới nói chung.

Nhiều doanh nghiệp kéo nhau phá sản, hàng hóa ứ đọng, giá xuống thấp vì cung lớn hơn cầu và thất nghiệp lên cao độ.

Xã hội có những thay đổi đáng kể về nhận thức trong điều kiện kinh tế biến chuyển nhiều bất trắc cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa và các trào lưu tư tưởng từ phương Tây.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved