Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020) - Tập 2

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020) - Tập 2

* 2,390 lượt xem * 36 lượt tải

215,000 đ

Tác giả : Nguyễn Đình Tư

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 898

Năm xuất bản : 2023

Giá sách in : 550,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
"Lâu nay đã có nhiều người viết về Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi người chỉ viết về một vấn đề, một mảng của Thành phố, chưa có tác phẩm nào viết bao quát toàn diện các khía cạnh, các lĩnh vực hoạt động của Thành phố. Ngay như bộ sách Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ nói một cách đại cương về lĩnh vực lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, mà không nói đến các lĩnh vực khác.

Nay với tác phẩm này, tôi muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao, v.v... của từng thời kỳ. Tóm lại tác phẩm này ví như một tập cẩm nang mang mã mọi cơ quan, cán bộ, công chức, mọi gia đình trong Thành phố nen có để khi muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến Thành phố, chỉ việc mở sách ra là được thỏa mãn ngay, khỏi phải đi tìm đâu xa".

--- Trích Lời nói đầu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved