PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (ANH - VIỆT)
Tác giả: Nhịp Cầu Việt
Số trang: 253
Năm xuất bản: 0
Giá sách in: 00 đ
Giá ebook: 10,000 đ
  • 6,642 lượt xem
  • 48 lượt tải
GIỚI THIỆU
Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là đặc điểm nổi trội củahoạt động kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thức rõ xu thế và đặc điểmnày, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định “Chủ động hội nhập kinh tếquốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ kiến thứcquản lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hộichủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh”. (Nghị quyết số 07 NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tếquốc tế)
EBOOK CÙNG DANH MỤC