Phát triển công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế
Tác giả: Nhịp Cầu Việt
Số trang: 839
Năm xuất bản: 0
Giá sách in: 00 đ
Giá ebook: 10,000 đ
  • 6,743 lượt xem
  • 71 lượt tải
GIỚI THIỆU
Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là đặc điểm nổi trội của hoạt động kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thức rõ xu thế và đặc điểm này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (Nghị quyết số 07 NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế). Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, toàn ngành công nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tận dụng những cơ hội do hội nhập mang lại đạt được những thành tựu quan trọng. Sau một năm gia nhập WTO, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 toàn ngành đạt 574.047 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2006, tỷ trọng công nghiệp trong GDP tiếp tục tăng, chiếm 32,7% (tỷ trọng này năm 2006 là 32,2%); tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 48,6 tỷ USD, tăng 21,9%, trong đó xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng 76,3% (năm 2006 là 76,1%). Đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Cần Thơ. Đây là những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước cũng như từng vùng; có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, các tỉnh, thành phố này đã chủ động khai thác có hiệu quả những lợi thế, duy trì nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, giá trị sản xuất công nghiệp (năm 2007) chiếm khoảng 61% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước; tốc độ tăng trường bình quân giai đoạn 2005-2007 đạt 16,1%/năm. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và đóng góp trên, hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho công nghiệp tại các tỉnh, thành phố lớn. Chính vì vậy, mục tiêu phát triển công nghiệp của các địa phương này trong thời gian tới được xác định là: tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, tập trung phát triển các ngành sản phẩm có lợi thế cạnh tranh hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, như sản phẩm cơ khí chế tạo, đóng tàu, điện tử, máy tính, điện gia dụng và các sản phẩm xuất khẩu, phục vụ xuất khẩu; phát triển mạnh hệ thống dịch vụ như thăm dò, khảo sát, thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp, kiểm định, đánh giá, định giá, cấp chứng chỉ, đào tạo nghề…; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ, tham gia ngày càng nhiều hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu và quá trình phân công lao động quốc tế. Với mục đích tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư công nghiệp thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp – Bộ Công Thương đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Phát triển công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Đây là cuốn sách có nội dung phong phú, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển, định hương phát triển công nghiệp một số tỉnh, thành phố lớn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn nói riêng.
EBOOK CÙNG DANH MỤC