Kỷ yếu - Diễn đàn tư vấn quản trị 2012 tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn và khách hàng doanh nghiệp
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2013
Giá sách in: 00 đ
Giá ebook: 10,000 đ
  • 7,922 lượt xem
  • 43 lượt tải
GIỚI THIỆU
EBOOK CÙNG DANH MỤC