Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
Số trang: 419
Năm xuất bản: 2011
Giá sách in: 180,000 đ
Giá ebook: 36,000 đ
  • 13,636 lượt xem
  • 70 lượt tải
GIỚI THIỆU
EBOOK CÙNG DANH MỤC