Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

* 1,978 lượt xem * 41 lượt tải

50,000 đ

Tác giả : GS.TS Mạch Quang Thắng

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 345

Năm xuất bản : 2022

Giá sách in : 130,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ đề nhiều người đã nói, đã viết. Nói và viết với cả cái tâm lành cũng có, với thái độ bực dọc cũng có. Dù gì thì trái đất vẫn cứ xoay như bàn xoay đồ gốm. Có điều là nhiều lúc nó xoay một cách đầy trúc trắc. Thế giới đa cực và con đường phát triển của mỗi dân tộc - quốc gia cũng phong phú, đa dạng, phức tạp hơn trước. Cách nhìn nhận sự vật và hiện tượng của mỗi người, của mỗi cộng đồng người, của mỗi tổ chức chính trị, vì thế, có nhiều sự khác nhau hơn. Sự khác nhau này biểu đạt ra từ điểm nhìn, từ tâm trạng, từ năng lực, từ nghĩ suy, từ hành động.

Tôi viết ra những trang sách này trên cơ sở vốn liếng của một giảng viên có tích lũy đôi chút tri thức để hiểu về một số đảng chính trị trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ của Đảng là Hồ Chí Minh - một nhân vật lịch sử thời hiện đại có sức hấp dẫn đối với người nghiên cứu. Phần đầu của cuốn sách nhìn lại hơn 35 năm đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng. chỉnh đốn bản thân mình như thế nào. Phần thứ hai của cuốn sách, tôi thử vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Những điều viết ra của tôi trong cuốn sách này có thể đúng, có thể chưa thật chuẩn xác, có thể chưa đầy đủ, nhưng tôi cứ giãi bày ra như là lời tâm sự với những ai quan tâm.

--- Trích Lời mở đầu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved