Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016 - 2021)

Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016 - 2021)

* 3,403 lượt xem * 57 lượt tải

00 đ

Tác giả : Thành ủy Thủ Đức

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 643

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Sách điện tử Tỏa ngát hương sen là một trong những công trình tâm huyết, ý nghĩa của Đảng bộ thành phố Thủ Đức chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức đối với những thành tích và đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách được thực hiện dưới hình thức sách điện tử (ebook), mọi người đều dễ dàng tiếp cận những bài viết được giới thiệu trong cuốn sách. Sách điện tử Tỏa ngát hương sen sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn tương đối toàn diện về những nỗ lực, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Thủ Đức trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021, cũng là để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả, từ đó tạo động lực quan trọng để toàn hệ thống chính trị phấn đấu xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh và bền vững”.

--- Trích Lời giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved