Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường (Tập 6)

Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường (Tập 6)

* 17,857 lượt xem * 30 lượt tải

00 đ

Tác giả : Nhiều tác giả

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 316

Năm xuất bản : 2023

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Quyển “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” (Tập 6) năm 2023 giới thiệu 49 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023.

Ban Tuyên giáo Thành ủy trân trọng giới thiệu quyển “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” (Tập 6) đến các cơ sở đảng, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố.

--- Trích Lời giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved