Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại

Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại

* 3,015 lượt xem * 69 lượt tải

25,000 đ

Tác giả : Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 184

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh mãi tự hào là nơi Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước và là Thành phố vinh dự mang tên Người. Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021). 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) và kỷ niệm 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang lên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021 ), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn sách Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh - Một hành trình vĩ đại, thể hiện những mốc son cơ bản trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

--- Trích Lời nói đầu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved