Hướng dẫn khắc phục không xem được ebook

Hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không đọc được ebook

      I.      Trường hợp 1: Trình duyệt yêu cài cài đặt flash.

Nguyên nhân: Do trình duyệt trên máy tính người dùng đã bị tắt flash.

Khắc phục:

-          Đối với trình duyệt Firefox:  Nhấn vào góc trên bên trái của thanh địa chỉ web như hình. Sau đó chọn Allow để cho phép sử dụng flash.

-          Đối với Chrome:

+        Bước 1: Nhấn vào hình ổ khóa ở góc trên bên trái thanh địa chỉ.

+        Bước 2: Tìm chỗ có chữ flash.

+        Bước 3: Chọn “cho phép” để bật.

   II.            Trường hợp 2: Không tải được trang sách như hình dưới (đối với sách đã mua).

Nguyên nhân: Do trình duyệt còn lưu lại những thông tin tạm từ lần xem trước.

Khắc phục: Nhấn vào hình ổ khóa ở góc trên bên trái thanh địa chỉà Chọn clear cookies and site Data… như hình. Hoặc vào cài đặt của trình duyệt để xóa cookies( tùy trình duyệt đang sử dụng).

 

Nhấn Remove

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved