Hành trình trí thức của Karl Marx
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Giá sách in: 65,000
Giá ebook: 20,000