Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính)
Giá sách in: 75,000
Giá ebook: 40,000

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved