DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Điều khiển hệ phi tuyến theo thời gian thực sử dụng bộ điều khiển thông minh
  Tác giả: TS. Tạ Văn Phương
  Lượt đọc: 60
  Số bản còn: / 1
 • Máy và hệ thống điều khiển số
  Tác giả: PGS.TS. Lê Hiếu Giang - ThS. Đặng Minh Phụng - ThS. Thái Văn Phước - TS. Quách Thanh Hải
  Lượt đọc: 61
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính)
  Tác giả: TS. Trương Ngọc Sơn
  Lượt đọc: 112
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thí nghiệm vật liệu học
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thức - TS. Phạm Thị Hồng Nga - KS. Nguyễn Tử Định
  Lượt đọc: 51
  Số bản còn: / 1
 • Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh
  Tác giả: TS. Nguyễn Nhân Bổn - TS. Lê Văn Đại
  Lượt đọc: 20
  Số bản còn: / 1
 • Thực tập Xử lý khí thải
  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trần Thị Kim Anh
  Lượt đọc: 14
  Số bản còn: / 1
 • Lập trình PLC Mitsubishi dòng FX5U
  Tác giả: TS. Vũ Văn Phong (Chủ biên) - TS. Trần Vi Đô
  Lượt đọc: 72
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập Sức bền vật liệu nâng cao
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Phong - TS. Phạm Tấn Hùng - TS. Mai Đức Đãi - TS. Trương Quang Tri - ThS. Trang Tấn Triển
  Lượt đọc: 37
  Số bản còn: / 1
 • Những vấn đề cơ bản của Pháp luật Đại cương
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga - ThS. Lê Văn Hợp
  Lượt đọc: 13
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Cơ học vật liệu nâng cao (Giáo trình dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Xây dựng, Cơ kỹ thuật)
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trung Kiên (Chủ biên)
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập Điện lạnh 3
  Tác giả: TS. Lê Minh Nhựt - ThS. Lại Hoài Nam - ThS. Nguyễn Thành Luân
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tác giả: ThS. Trần Thụy Ái Phương (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Châu Long
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - ThS. Lê Tấn Cường - ThS. Lê Văn Hoàng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành điều khiển lập trình S7
  Tác giả: TS. Nguyễn Phan Thanh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình ngôn ngữ lập trình C (Ngành Kỹ thuật Máy tính)
  Tác giả: TS. Trương Ngọc Sơn - ThS. Lê Minh - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Lê Minh Thành
  Lượt đọc: 16
  Số bản còn: / 1
 • Truyền động điện tự động
  Tác giả: TS. Trần Quang Thọ
  Lượt đọc: 31
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập mẫu Điện tử (Electronic Samples)
  Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu - ThS. Nguyễn Hữu Phước
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • CIVILTECH 3: 3rd International Conference on Civil Technology
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Proceedings of the International Conference on Language Teaching and Learning Today 2019: Autonomy and Motivation for Language Learning in the Interconnected World
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 11
  Số bản còn: / 1
 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và thực tiễn
  Tác giả: PGS. TS Đoàn Đức Hiếu, ThS. Phùng Thế Anh, TS. Nguyễn Thị Phượng, ThS. Trần Ngọc Chung
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Cờ Vua (Tài liệu giảng dạy dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành
  Lượt đọc: 19
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình chuẩn bị sản xuất may
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình mạng Nơron học sâu và ứng dụng
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 27
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thị giác máy tính và ứng dụng
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 29
  Số bản còn: / 1
 • Vẽ, mô phỏng, lập trình vi xử lý và vi điều khiển với Proteus
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 68
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập mạch điện tử y sinh
  Tác giả: ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa - ThS. Nguyễn Trường Duy
  Lượt đọc: 35
  Số bản còn: / 1
 • Điện tử căn bản
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh
  Lượt đọc: 117
  Số bản còn: / 1
 • Anten và Truyền sóng
  Tác giả: PGS. TS Phan Văn Ca - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Trương Quang Phúc
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Thiết kế kỹ thuật cơ bản với Inventor Professional 2018
  Tác giả: ThS. Đặng Minh Phụng
  Lượt đọc: 44
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập thiết kế ngược
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Long Giang - PGS. TS Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 20
  Số bản còn: / 1
Đầu « Back1 2 3 4 5 6Next » Cuối