DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Sổ tay văn hóa đọc (Dành cho sinh viên)
  Tác giả: Đại học Huế - Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lê Văn Vinh - Thái Phan Vàng Anh - Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Lâm Hoàng My - Cao Thị Xuân Liên - Lê Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Bích Hằng - Nguyễn Thanh Sỹ - Nguyễn Hoàng Đông
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hack não chữ Hán (Bài tập Quyển 2)
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Hack não chữ Hán (Quyển 2)
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hack não chữ Hán
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - TS. Kiều Thị Vân Anh - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Hack não chữ Hán (Bài tập)
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - TS. Kiều Thị Vân Anh - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình xã hội học Đại Cương
  Tác giả: TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1