KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy
  Tác giả: ThS. Phan Minh Thanh - ThS. Hồ Viết Bình
  Lượt đọc: 8
 • Giáo trình vật liệu in
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hà
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình vi xử lý
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 3
 • Giáo trình xã hội học giáo dục
  Tác giả: TS. Võ Thị Ngọc Lan
  Lượt đọc: 12
 • Giáo trình ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật
  Tác giả: TS. Phan Đức Huynh - PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn
  Lượt đọc: 4
 • Trang phục các dân tộc Việt Nam
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Luyên
  Lượt đọc: 4
 • Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lại Giang
  Lượt đọc: 7
 • Giáo trình thiết kế nón và túi xách
  Tác giả: ThS. Vũ Minh Hạnh
  Lượt đọc: 6
 • Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 5
 • Giáo trình tâm lý học quản lý
  Tác giả: TS. Dương Thị Kim Oanh
  Lượt đọc: 11
 • Quản lý sản xuất trên vi tính
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thúy
  Lượt đọc: 5
 • Giáo trình quá trình hoàn tất vải
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 14
 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
  Tác giả: TS. Võ Thị Ngọc Lan - TS. Nguyễn Văn Tuấn
  Lượt đọc: 14
 • Giáo trình phương pháp dạy chuyên ngành kỹ thuật
  Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện
  Lượt đọc: 15
 • Giáo trình phương pháp tính
  Tác giả: ThS. Trương Vĩnh An - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. Phan Tự Vượng
  Lượt đọc: 5
 • Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Lê Kim Dưỡng - TS. Đặng Thành Trung
  Lượt đọc: 7
 • Giáo trình nguyên phụ liệu may
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 8
 • Giáo trình nguyên liệu dệt
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 11
 • Giáo trình nấu ăn Việt Nam
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Hưng
  Lượt đọc: 14
 • Giáo trình mạng máy tính nâng cao
  Tác giả: ThS. Huỳnh Nguyên Chính
  Lượt đọc: 13
 • Lập trình LABVIEW
  Tác giả: TS. Nguyễn Bá Hải
  Lượt đọc: 10
 • Mạch điện
  Tác giả: ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng
  Lượt đọc: 7
 • Giáo trình lý thuyết đồ thị
  Tác giả: TS. Đặng Trường Sơn
  Lượt đọc: 8
 • Giáo trình lò hơi
  Tác giả: TS. Đặng Thành Trung
  Lượt đọc: 7
 • Giáo trình Kỹ thuật Truyền số liệu
  Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hùng, ThS. Nguyễn Ngô Lâm - ThS. Đặng Phước Hải Trang - ThS. Nguyễn Văn Phúc
  Lượt đọc: 9
 • Giáo trình kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Trường Duy
  Lượt đọc: 6
 • Giáo trình lý thuyết ô tô
  Tác giả: ThS. Đặng Quý
  Lượt đọc: 12
 • Giáo trình kỹ thuật điện
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng
  Lượt đọc: 12
 • Giáo trình kế toán tài chính A2
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
  Lượt đọc: 7
 • Giáo trình dung sai - Kỹ thuật đo
  Tác giả: ThS. Trần Quốc Hùng
  Lượt đọc: 6