KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "TỪ ĐIỂN"
 • 6.000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 37
 • 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ biên) - Lương Xuân Trường (Dịch)
  Lượt đọc: 36
 • Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
  Tác giả: Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)
  Lượt đọc: 40
 • Từ điển tra ngược
  Tác giả: Võ Văn Ninh
  Lượt đọc: 38
 • Từ điển Địa danh hành chính Nam bộ
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 34
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 40
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn - Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 32
 • Từ điển nhân vật xứ Nghệ
  Tác giả: Ninh Viết Giao
  Lượt đọc: 22
 • Từ điển báo chí
  Tác giả: Hoàng Minh Phương - Minh Lương - Minh Hương - Thẩm Tuyên - Võ Hàn Lam - Nguyễn Dũng - Trịnh Hồ Thị
  Lượt đọc: 45
 • Từ điển Việt Thái
  Tác giả: Phạm Quang Minh
  Lượt đọc: 28
 • Từ điển Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 39
 • Từ điển Hàn - Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 45