KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Người lính, nghiệp thầy
  Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng
  Lượt đọc: 7
 • Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Trần Toản - Trần Quang Toại - Hồ Sơn Đài
  Lượt đọc: 2
 • Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  Lượt đọc: 0
 • Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn
  Tác giả: Nguyễn Trần Thiết
  Lượt đọc: 3
 • Lính Chiến - Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa
  Tác giả: Hồ Sơn Đài
  Lượt đọc: 0
 • Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội Trong chiến khu cách mạng ở nam bộ (1945-1954)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng Chủ biên)
  Lượt đọc: 2
 • Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa
  Tác giả: Trần Thuận
  Lượt đọc: 7
 • Việt Nam bi thảm Đông Dương
  Tác giả: Louis RouBaud
  Lượt đọc: 23
 • Người lữ hành lặng lẽ (Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh)
  Tác giả: Hữu Mai
  Lượt đọc: 24
 • Hoàng Triều Sử Ký
  Tác giả: Diễn Nôm: Dương Lâm
  Lượt đọc: 2
 • Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 6
 • Hòa bình hay chiến tranh
  Tác giả: Thượng tướng Trần Văn Trà
  Lượt đọc: 5
 • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 4
 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977)
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
  Lượt đọc: 2
 • Đánh thức giao thừa (Tiểu thuyết)
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 1
 • Những anh hùng sống mãi trong lòng dân
  Tác giả: Nguyễn Quang Chánh
  Lượt đọc: 6
 • Nguyễn Tri Phương
  Tác giả: Đào Đăng Vỹ
  Lượt đọc: 3
 • Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè - Lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
  Tác giả: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 2
 • Lịch sử Đảng bộ phường 12 Quận 3 (1975-2015)
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 12 Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
 • Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
  Tác giả: GS. TS. NGND Trịnh Nhu - PGS. TS. Trần Trọng Thơ
  Lượt đọc: 2
 • Xây dựng Đảng
  Tác giả: Vũ Trung Kiên
  Lượt đọc: 1
 • Nụ cười chim sắt (Truyện ký)
  Tác giả: Võ Thu Hương
  Lượt đọc: 1
 • Nguyễn Thị Tây Sơn Ký
  Tác giả: Khuyết Danh
  Lượt đọc: 3
 • Chúng tôi - một thời Mũ rơm Mũ cối
  Tác giả: Huỳnh Dũng Nhân
  Lượt đọc: 1
 • Phật hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp (1258 - 1308)
  Tác giả: PGS. TS. Lê Cung (Chủ biên) - PGS. TS. Trần Thuận - ThS. Trần Thị Thanh - PGS. TS. Hoàng Chí Hiếu - PGS. TS. Lê Thành Nam - TS. Nguyễn Minh Phương
  Lượt đọc: 6
 • Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Tác giả: Nguyễn Thế Quang
  Lượt đọc: 3
 • Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho
  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo)
  Lượt đọc: 1
 • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)
  Tác giả: Đoàn Thị Hương
  Lượt đọc: 6
 • Gia đình tình báo có bốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Truyện ký)
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 2
 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969-1976)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
Đầu « Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next » Cuối