KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 16
 • Việt Nam bi thảm Đông Dương
  Tác giả: Louis RouBaud
  Lượt đọc: 18
 • Người lữ hành lặng lẽ (Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh)
  Tác giả: Hữu Mai
  Lượt đọc: 17
 • Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016-2021)
  Tác giả: Thành ủy Thủ Đức
  Lượt đọc: 2
 • Khát Vọng Hồ Chí Minh Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Dân Chủ, Phồn Vinh, Hùng Cường, Sánh Vai Với Các Cường Quốc Năm Châu
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 0
 • Hoàng Triều Sử Ký
  Tác giả: Diễn Nôm: Dương Lâm
  Lượt đọc: 2
 • Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 4
 • Hòa bình hay chiến tranh
  Tác giả: Thượng tướng Trần Văn Trà
  Lượt đọc: 3
 • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 2
 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977)
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
  Lượt đọc: 0
 • Đánh thức giao thừa - tiểu thuyết
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 1
 • Những anh hùng sống mãi trong lòng dân
  Tác giả: Nguyễn Quang Chánh
  Lượt đọc: 2
 • Nguyễn Tri Phương
  Tác giả: Đào Đăng Vỹ
  Lượt đọc: 1
 • Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè - Lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
  Tác giả: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 1
 • Lịch sử Đảng bộ phường 12 Quận 3 (1975-2015)
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 12 Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 1
 • Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
  Tác giả: GS.TS.NGND Trịnh Nhu - PGS.TS.Trần Trọng Thơ
  Lượt đọc: 1
 • Kể tiếp chuyện Bác Hồ
  Tác giả: Trần Quân Ngọc
  Lượt đọc: 1
 • Xây dựng Đảng
  Tác giả: Vũ Trung Kiên
  Lượt đọc: 1
 • Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 1: Chính trị - Tư tưởng - Tổ chức
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 2
 • Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 2: Văn hóa - Đạo đức - Xã hội
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 0
 • Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 3: Đổi mới - Hội nhập - Phát triển
  Tác giả: PGS.TS Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 0
 • Nụ cười chim sắt (Truyện ký)
  Tác giả: Võ Thu Hương
  Lượt đọc: 1
 • Một lòng theo Bác
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Lượt đọc: 2
 • Nguyễn Thị Tây Sơn Ký
  Tác giả: Khuyết Danh
  Lượt đọc: 2
 • Chúng tôi - một thời Mũ rơm Mũ cối
  Tác giả: Huỳnh Dũng Nhân
  Lượt đọc: 1
 • Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần Thị Mạo
  Lượt đọc: 1
 • Phật hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308)
  Tác giả: PGS.TS Lê Cung (Chủ biên) - PGS.TS Trần Thuận - Th.S Trần Thị Thanh - PGS.TS Hoàng Chí Hiếu - PGS.TS Lê Thành Nam - TS. Nguyễn Minh Phương
  Lượt đọc: 3
 • Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Tác giả: Nguyễn Thế Quang
  Lượt đọc: 2
 • Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho
  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo)
  Lượt đọc: 1
 • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)
  Tác giả: Đoàn Thị Hương
  Lượt đọc: 1
Đầu « Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next » Cuối