DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "THIẾU NHI"
 • Giận! Đâu có xấu (Mad isn't bad)
  Tác giả: Michaelene Mundy
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Bị bắt nạt làm sao đây? (Bye-Bye, Bully!)
  Tác giả: J.S.Jackson
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • 15 ngày vắng mẹ (15 days without a head)
  Tác giả: Dave Cousins
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Augustus - Một ngày với Hoàng đế La Mã Augustus (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Benjamin Franklin - Một ngày với nhà khoa học Bejamin Franklin (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Cleopatra - Một ngày với Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Galileo - Một ngày với nhà khoa học Galileo (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Christopher Columbus - Một ngày với Thuyền trưởng Christopher Columbus (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Isaac Newton - Một ngày với nhà khoa học Isaac Newton (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Louis Pasteur - Một ngày với nhà khoa học Louis Pasteur (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • A Day With James Watt - Một ngày với nhà khoa học James Watt (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Mae Jemison - Một ngày với nữ Phi hành gia Mae Jemison (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Alexander Graham Bell - Một ngày với nhà khoa học Alexander Graham Bell (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Marie Curie - Một ngày với nhà khoa học Marie Curie (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Marconi - Một ngày với nhà khoa học Marconi (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Achilles - Một ngày với anh hùng Achilles (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Albert Einstein - Một ngày với nhà khoa học Albert Einstein (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Alexander The Great - Một ngày với Alexander Đại đế (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • A Day With Wright Brothes - Một ngày với anh em nhà Wright (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Macaw Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • How people dress? - Người ta mặc như thế nào? (song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • How people live? - Người ta sống như thế nào? (song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • I Wonder How - Bé thắc mắc thế nào vậy ta? (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • I Wonder What - Bé thắc mắc cái gì đây ta? (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • I Wonder When - Bé thắc mắc chuyện xảy ra khi nào nhỉ? (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • I Wonder Why - Bé thắc mắc tại sao lại thế? (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • I Wonder Where - Bé thắc mắc ở đâu vậy nhỉ? (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Little Pearl Books
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • The Tale of the Oki Islands - Cuộc phiêu lưu đến đảo Oki (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Suzannel I. Barchers (Thuật truyện)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • The Lute Player - Người chơi đàn Luýt (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Suzannel I. Barchers (Thuật truyện)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • The Wounded Lion - Chú sư tử bị thương (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Suzannel I. Barchers (Thuật truyện)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • One Last Wish - Điều ước cuối cùng (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Suzannel I. Barchers (Thuật truyện)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1