KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Mai Đức Đãi
  Lượt đọc: 1
 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Mai Đức Đãi
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thực tập điện cơ bản
  Tác giả: ThS. Bùi Văn Hồng
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  Tác giả: ThS. Đỗ Mạnh Cường
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình an toàn điện
  Tác giả: PGS. TS Quyền Huy Ánh
  Lượt đọc: 0
 • Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên) - TS. Trịnh Văn Dũng - ThS. Trần Ngọc Hào - PGS.TSKH Trần Đức Ba
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình thiết kế trang phục 5
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thiết kế trang phục 2
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình quản lý chất lượng trang phục
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 3
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 2
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 1
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình Microsoft Office Access 2007 toàn tập
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình kinh tế học đại cương (Dành cho SV không chuyên ngành kinh tế)
  Tác giả: TS.Trần Đăng Thịnh - ThS. Võ Hữu Phước - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Tú
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thiết bị công nghệ hóa học - thực phẩm (Tập 1) : Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình đo lường nhiệt
  Tác giả: TS. Hoàng An Quốc
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình vật liệu đại cương
  Tác giả: ThS. Trần Thế San
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
  Tác giả: TS. Đặng Thiện Ngôn, TS. Trần Thanh Lam
  Lượt đọc: 0
 • Tài liệu giảng dạy tạo mẫu trang phục nữ
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Bích Dung
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình tâm lý học
  Tác giả: ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp
  Tác giả: TS. Dương Thị Kim Oanh
  Lượt đọc: 4
 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Tác giả: ThS. Lê Văn Vinh
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực tập cơ bản in Offset tờ rời
  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Nhật - ThS. Trương Thế Trung
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập)
  Tác giả: PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Lý thuyết và bài tập)
  Tác giả: PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa
  Lượt đọc: 0
 • Từ điển luyện kim, cơ khí Anh - Việt
  Tác giả: PGS. TS Lê Chí Cương
  Lượt đọc: 0
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm (Tập 2) : Quá trình và thiết bị truyền nhiệt -Phần 3 : Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 0