KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Bài tập hình họa - Vẽ kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Trương Minh Trí
  Lượt đọc: 0
 • Kỷ yếu hội thảo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện
  Tác giả: Viện sư phạm kỹ thuật
  Lượt đọc: 0
 • Kinh nghiệm đọc sách và tự học hiệu quả (Tuyển chọn 69 bài viết hay)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 0
 • 80 Câu hỏi quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo
  Tác giả: ThS. Nguyễn Như Khương
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới
  Tác giả: ThS. Bùi Thị Bích
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình Thực tập dàn trang (Sử dụng cho sinh viên ngành Kỹ thuật In)
  Tác giả: ThS. Quách Huệ Cơ
  Lượt đọc: 0
 • Lập trình Android cơ bản (Dành cho sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp - KS. Đinh Quang Hiệp
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình xử lý ảnh Y Sinh (Ngành Kỹ thuật y sinh)
  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thiết bị và công nghệ hàn cơ bản
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Văn Trọn
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE)
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - KS. Nguyễn Quốc Huy
  Lượt đọc: 0
 • Kỷ yếu hội thảo khai thác tài nguyên số trong thư viện thực trạng - công nghệ - giải pháp
  Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện
  Lượt đọc: 0
 • Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Thủy
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình kinh tế năng lượng
  Tác giả: PGS.TS Đặng Thành Trung, ThS. Lại Hoài Nam
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình Hóa phân tích môi trường
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Sức
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Hồ Ngọc Bốn, ThS. Nguyễn Văn Đoàn
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình các công nghệ in đặc biệt
  Tác giả: ThS. Chế Quốc Long
  Lượt đọc: 0
 • Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thị trường chứng khoán
  Tác giả: ThS. Vòng Thình Nam (chủ biên), ThS. Võ Thị Xuân Hạnh
  Lượt đọc: 0
 • Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (Volume 2)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 2)(Song ngữ Anh Việt)
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 0
 • Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (Volume 1)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 1)(Song ngữ Anh Việt)
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình kỹ thuật robot
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh
  Lượt đọc: 0
 • English For Thermal Engineering (Anh văn chuyên ngành công nghệ Nhiệt - Điện lạnh)
  Tác giả: ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng
  Lượt đọc: 1
 • Các giải thuật tái cấu hình lưới điện phân phối
  Tác giả: TS. Trương Việt Anh
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (Radio Frequency Identification Technology)
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thí nghiệm công nghệ thủy lực và khí nén
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình mô phỏng quy trình phun ép nhựa
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thực tập Robot công nghiệp
  Tác giả: ThS. Tưởng Phước Thọ
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình Công nghệ sản xuất may
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Như Khương
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình kỹ năng mềm - Tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác
  Tác giả: ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thực hành điện cơ bản
  Tác giả: TS. Bùi Văn Hồng
  Lượt đọc: 0