KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng
  Tác giả: TS. Võ Viết Cường
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình CAD/CAM/CNC
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Dương Thị Vân Anh - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 1
 • ANSYS - Phân tích cơ cấu động
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - PGS.TS Đỗ Thành Trung
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thực hành vi điều khiển PIC
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 0
 • Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn
  Lượt đọc: 0
 • Trắc nghiệm điện tử cơ bản
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo, PGS.TS. Trần Thu Hà, ThS. Lê Hoàng Minh
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình toán cao cấp A3
  Tác giả: ThS. Hoàng Nguyên Lý - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. Lê Thị Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hồng Nhung
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình toán cao cấp A1
  Tác giả: ThS. Nguyễn Quang Huy - ThS. Lê Thị Mai Trang - ThS. Hoàng Thị Minh Thả
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực hành mô phỏng và phân tích mạch điện
  Tác giả: TS. Võ Minh Huân - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình vi điều khiển PIC
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình đánh giá tác động môi trường
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình hệ thống viễn thông
  Tác giả: TS. Phan Văn Ca
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình công nghệ tiện và gia công lỗ
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh, ThS - Trần Minh Thế Uyên - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình công nghệ phay CNC
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh, ThS - Trần Minh Thế Uyên - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 1
 • Cơ sở ứng dụng Internet Of Things (Thiết Kế Hệ Thống Nhúng)
  Tác giả: TS. Phan Văn Ca - ThS. Trương Quang Phúc
  Lượt đọc: 1
 • Công nghệ hấp phụ trong xử lý và nước thải (Tài liệu chuyên khảo)
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Sức
  Lượt đọc: 1
 • IEEE International Conference On System Science and Engineering ICSEE 2017
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 1
 • Từ điển thuật ngữ Anh - Việt, Việt - Anh chuyên ngành dệt may thời trang
  Tác giả: TS. Nguyễn Phước Sơn (chủ biên), ThS. Nguyễn Tiến Dương, ThS. Nguyễn Ngọc Châu
  Lượt đọc: 1
 • Màu sắc lý thuyết và ứng dụng: Trong lĩnh vực thiết kế - đồ họa - In
  Tác giả: PGS.TS Ngô Anh Tuấn
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình nhà máy nhiệt điện
  Tác giả: TS. Hoàng An Quốc
  Lượt đọc: 1
 • Kỹ năng học đại học
  Tác giả: TS. Đỗ Mạnh Cường, ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang
  Lượt đọc: 0
 • Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp
  Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Nhân, GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS. TS. Ngô Anh Tuấn
  Lượt đọc: 0
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch
  Tác giả: ThS. Đặng Thị Diệu Hiền
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình quản trị tài chính công ty
  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Khánh, ThS. Đàng Quang Vắng
  Lượt đọc: 1
 • Lập trình truyền thông Linux
  Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Trần Thanh Hoàng, ThS. Lê Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình Anh Văn chuyên ngành cơ khí
  Tác giả: PGS. TS Lê Chí Cương
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng
  Tác giả: ThS. Hoàng Trí
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô
  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Long Giang, PGS.TS Đỗ Văn Dũng
  Lượt đọc: 1
 • Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục Đại học, Cao đẳng thời kỳ hội nhập
  Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực hành hóa vô cơ
  Tác giả: TS. Hồ Văn Thành - TS. Đặng Thị Quỳnh Lan
  Lượt đọc: 1