KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • PID Controller Design For Process With Time DeLay
  Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
  Lượt đọc: 1
 • Multi-Loop PID Controller: Analysis, Design, And Tuning For Multivariable Processes
  Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
  Lượt đọc: 0
 • Language Teaching and Learning Today 2018: Diversity and Unity of Language Education in the Globalised Landscape
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 0
 • Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Hậu
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình Nhập môn xã hội học
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Như Thúy - ThS. Đặng Thị Minh Tuấn
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình pha chế COCKTAIL
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Hưng
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình mỹ thuật trang phục
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào
  Lượt đọc: 0
 • Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa)
  Tác giả: TS. Hồ Thị Yêu Ly - TS. Phan Thị Anh Đào
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Bích Dung - ThS. Nguyễn Thị Thúy
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp
  Tác giả: ThS. Hoàng Trí
  Lượt đọc: 0
 • Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - ThS. Phùng Thế Anh (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 2
 • Kỷ yếu hội thảo Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 0
 • Phương pháp tính ứng dụng với Matlab
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận
  Lượt đọc: 0
 • Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học
  Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số với VHDL
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 0
 • Giáo trình thực hành kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - ThS. Nguyễn Trường Duy- ThS. Hà A Thồi
  Lượt đọc: 0
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ CEST 2017 - Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại
  Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
  Lượt đọc: 0
 • Kỷ yếu giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch chỉnh lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 0
 • Thiết kế mạch in (PCB) với ORCAD
  Tác giả: PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS.Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 0
 • Thiết kế mạch in với EAGLE
  Tác giả: PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình thực hành điện tử cơ bản
  Tác giả: ThS. Trương Thị Bích Ngà - TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Lê Hoàng Minh - TS. Nguyễn Thị Lưỡng
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình mạch điện (Tập 2)
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng - TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 2
 • Giáo trình mạch điện (Tập 1)
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng
  Lượt đọc: 1
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 1
 • Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt
  Tác giả: TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Lê Duy Luân
  Lượt đọc: 1
 • Lập trình PLC Allen Bradley (Tài liệu tham khảo)
  Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên - TS. Trương Đình Nhơn
  Lượt đọc: 0
 • Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong
  Tác giả: TS. Lý Vĩnh Đạt
  Lượt đọc: 1
 • Giáo trình máy và xử lý ảnh trong công nghiệp
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 0