KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK

TỦ SÁCH "KINH TẾ"
 • Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử
  Tác giả: Trần Thuận (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
 • Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người
  Tác giả: Bùi Chí Bình
  Lượt đọc: 1
 • Kế toán chi phí
  Tác giả: Lê Ngọc Khánh
  Lượt đọc: 12
 • Để suy nghĩ mà không động não
  Tác giả: Eka Wartana
  Lượt đọc: 3
 • Đừng bán bảo hiểm hãy trao giải pháp - Sách gối đầu dành cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  Tác giả: Pilot Nguyễn
  Lượt đọc: 1
 • Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc
  Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata
  Lượt đọc: 2
 • Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
  Tác giả: Phan Minh Cường
  Lượt đọc: 1
 • Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp
  Tác giả: Phan Minh Cường - Võ Thế Chương
  Lượt đọc: 0
 • Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp
  Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
  Lượt đọc: 3
 • Phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 1
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
  Tác giả: PGS.TS Lương Minh Cừ - PGS.TS. Đào Duy Huân - ThS. Phạm Đức Hải
  Lượt đọc: 1
 • Kỷ yếu - Diễn đàn tư vấn quản trị 2012 tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn và khách hàng doanh nghiệp
  Tác giả: TS. Vũ Thế Dũng (Chủ biên)
  Lượt đọc: 1
 • Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập
  Tác giả: Ngô Lực Tải
  Lượt đọc: 0
 • Phát triển công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 2
 • Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
  Tác giả: ThS Hằng Nga
  Lượt đọc: 1
 • Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế
  Tác giả: TS Đinh Sơn Hùng - TS Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 1
 • VÙNG KINH TẾ TÂY NGUYÊN (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
 • VÙNG KINH TẾ ĐÔNG NAM BỘ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
 • DIRECTORY OF HANDICRAFT WOODEN FURNITURE EXPORTERS IN VIETNAM 2009 - 2010
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 1
 • PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 1
 • VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP WTO (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 1
 • VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
 • THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM - THÀNH TỰU 20 NĂM VÀ CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 0
 • DANH BẠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ (TIẾNG ANH)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 1
 • DANH BẠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG EU (TIẾNG ANH)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 1
 • 15 NĂM QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI - VIỆT NAM - HOA KỲ (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 3
 • 35 NĂM NGÀNH CÔNG THƯƠNG TPHCM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 0
 • VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP WTO (ANH - VIỆT)
  Tác giả: Nhịp Cầu Việt
  Lượt đọc: 2
 • Tư vấn quản lý: Một quan điểm mới
  Tác giả: Dr Koenraad Tommissen
  Lượt đọc: 0
 • Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị
  Tác giả: Phan Văn Ba; Phan Xuân Thảo
  Lượt đọc: 2