DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử truyền thống chiến khu An Phú Đông
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 12
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 1: 1930 - 1975)
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr - Tỉnh Bình Phước
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng ngoài)
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lộc Ninh trên đường phát triển
  Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - quận 8 (1930- 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 6, Quận 8
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hương xuân ngọt ngào
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn
  Tác giả: Phạm Tề
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo
  Tác giả: Phan Hoàng Oanh - Đoàn Hữu Hoài Minh - Lưu Văn Nhi - Nguyễn Thanh Vân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Côn Đảo - Sự tích và truyền thuyết
  Tác giả: Ban quản lý di tích lịch sử Cách mạng Côn Đảo
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn lục tỉnh xưa
  Tác giả: Sơn Nam (biên soạn)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử vương quốc Thái Lan
  Tác giả: Lê Văn Quang
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo sư Phạm Thiều (1904 - 1986)
  Tác giả: Cao Tự Thanh (biên soạn)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận (1975-2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Theo dòng lịch sử dân tộc - Sự kiện và tư liệu
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • 50 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Phước Bình - tỉnh Bình Phước (1954-2004)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Bình tỉnh Bình Phước
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ phường 13 - quận 3 (1975-2005)
  Tác giả: Đảng bộ phường 13 quận 3
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Mộc Hóa - huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An (1930-2005)
  Tác giả: Đảng bộ thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Tỉnh Long An
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Bến cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Đức Thuận - Người chiến sĩ cách mạng trung kiên
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Hỏi và trả lời)
  Tác giả: TS. Lê Xuân Nam- TS. Nguyễn Hữu Vượng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen (Chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Sơn Nhì (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Bài ca hy vọng
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Côn Đảo - Từ góc nhìn lịch sử
  Tác giả: TS. Nguyễn Đình Thống
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1