DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 9 - quận Phú Nhuận (1975-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 10 - quận 10 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 - quận 10
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi (General Vo Nguyen Giap in my heart) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Đoàn Hoài Trung
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Tướng Giáp trong lòng dân (General Giap in People's Hearts) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo Trần Tuấn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới
  Tác giả: Lê Duẩn
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Thạnh - quận Tân Phú (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng trong lòng dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ năng hoạt động của Đại biểu nhân dân (hỏi & đáp)
  Tác giả: Phạm Phương Thảo
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của hòa bình
  Tác giả: Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Văn Khoan - Nguyễn Văn Huyên (Sưu tầm và biên soạn)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở
  Tác giả: Nhà giáo Ưu tú Hồ Thanh Khôi
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà của chúng ta (Ho Chi Minh City our common home) (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • 30 tháng 4 - Chuyện những người tháo chạy
  Tác giả: Kim Lĩnh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Một số công trình sử học Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Miền Đông Nam Bộ lịch sử và phát triển
  Tác giả: Nguyễn Hạnh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 65 năm thi đua yêu nước (1948 - 2013)
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 - 2005)
  Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
  Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân phường 13 - quận 8 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận 8
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường An Phú Đông (1997-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Nỗi nhớ mênh mông (Truyện ký)
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Công an quận Tân Bình - Biên niên sự kiện lịch sử (1975 - 2005)
  Tác giả: Công an quận Tân Bình
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Ơn nghề ơn đời
  Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta
  Tác giả: Trần Quân Ngọc - Trần Đình Việt - Đoàn Minh Tuấn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Chuyện của lính Tây Nam
  Tác giả: Thủy Hướng Dương
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Ban thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
  Tác giả: TS. Phan Thị Xuân Yến
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới
  Tác giả: Tỉnh ủy Kiên Giang
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)
  Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội
  Tác giả: Trần Đình Vân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Một gia đình chiến sĩ
  Tác giả: Nhiều tác giả (Hồ Sơn Đài tuyển chọn và giới thiệu)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1