DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Thả tù binh Pháp giữa Sài Gòn 1950
  Tác giả: Dương Linh
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên
  Tác giả: Võ Nguyên Giáp (Nguyễn Văn Khoan sưu tầm)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Ký ức thời oanh liệt (Memorial of a Glorious Time)
  Tác giả: Đoàn Công Tính - Nguyễn Bửu Khánh ( sưu tập, biên soạn)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
  Tác giả: PGS.TS. Lê Cung (Chủ biên)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ phường 4 thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hành trình đến với Trường Sa
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Điện Biên Phủ hình ảnh và sự kiện (Pictures and Events)
  Tác giả: Báo cựu chiến binh Việt Nam
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Con về mẹ ơi (Truyện ký)
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hạt giống đỏ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Truyền thống dân y miền Nam (Kỷ yếu Văn phòng - Tập II)
  Tác giả: PGS.TS.TTND. Trần Thị Trung Chiến (Chủ biên)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Niềm tin và sức mạnh
  Tác giả: Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015)
  Tác giả: Bộ Công an - Thành ủy - UBND TP.HCM
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập
  Tác giả: Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Khát vọng
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975) (Tập 2)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Thư vào Nam
  Tác giả: Lê Duẩn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Trường Thạnh - Quận 9 (1997-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Trường Thạnh-Quận 9
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)
  Tác giả: TS. Trần Thuận
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kính chào thế hệ thứ tư
  Tác giả: Võ Văn Kiệt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967)
  Tác giả: TS. Hoàng Chí Hiếu
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Truyền thống và phát triển
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Thành phố Hồ Chí Minh - Hữu nghị, hợp tác và phát triển năm 2013
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời
  Tác giả: Đoàn Hoài Trung
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Bước ra từ thầm lặng
  Tác giả: Nguyễn Văn Tàu - Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Gửi tình theo sóng (Send love as the wave flows) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Đỗ Việt Dũng
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 1975)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1