DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập 2016
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ (Tái bản có chỉnh sửa bổ sung)
  Tác giả: PGS. Huỳnh Lứa (Chủ biên) - Lê Quang Minh - Lê Văn Năm - Đỗ Hữu Nghiêm
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Tiểu đoàn 4 - quận 9 (1965 - 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 9
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Nụ cười thiếu nữ (Tiểu thuyết)
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII
  Tác giả: Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Gương chí sĩ Phan Tây Hồ lịch sử toàn biên
  Tác giả: Nguyễn Kim Đính
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử
  Tác giả: Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ Quận 4 (1975-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 4
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến
  Tác giả: Nguyễn Văn Khoan
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm xây dựng và phát triển (1990 - 2015)
  Tác giả: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 - 100 năm nhìn lại
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Lê Hữu Phước - Trần Thuận - Trần Thị Mai - Trần Nam Tiến - Lưu Văn Quyết - Huỳnh Bá Lộc
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 2)
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 1)
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Truyền thống dân y miền Nam C5-BS67 ngày ấy - bây giờ (Kỷ yếu Tập VI)
  Tác giả: BS. Võ Văn Trương (Chủ biên)
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Mỹ huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII
  Tác giả: Nguyễn Trọng Phấn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Nhà Lê sơ (1428 - 1572) với công cuộc chống nạn "sâu dân, mọt nước"
  Tác giả: Trần Đình Ba
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Văn Kỉnh - Sáng ngời nhân cách cộng sản
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Tổ chức, hoạt động của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam - Qua tài liệu, tư liệu lưu trữ (1960 - 1975)
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Tiểu sử bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Cần Giờ
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Cận đại Việt sử diễn ca (Quyển nhì)
  Tác giả: Huỳnh Thiên Kim
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Những vấn đề chủ yếu của văn kiện đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận (1975-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Nghệ thuật biết thắng từng bước
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A quận 9
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Phú - huyện Củ Chi (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Phú huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1