DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
  Tác giả: GS. TS. NGND Trịnh Nhu - PGS. TS. Trần Trọng Thơ
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Xây dựng Đảng
  Tác giả: Vũ Trung Kiên
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Nụ cười chim sắt (Truyện ký)
  Tác giả: Võ Thu Hương
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Thị Tây Sơn Ký
  Tác giả: Khuyết Danh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Chúng tôi - Một thời mũ rơm mũ cối
  Tác giả: Huỳnh Dũng Nhân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Phật hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp (1258 - 1308)
  Tác giả: PGS. TS. Lê Cung (Chủ biên) - PGS. TS. Trần Thuận - ThS. Trần Thị Thanh - PGS. TS. Hoàng Chí Hiếu - PGS. TS. Lê Thành Nam - TS. Nguyễn Minh Phương
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Tác giả: Nguyễn Thế Quang
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho
  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945 - 1954)
  Tác giả: Đoàn Thị Hương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Gia đình tình báo có bốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Truyện ký)
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam (1969 - 1976)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thành Nam (Chủ biên) - TS. Nguyễn Việt Hùng - ThS. Huỳnh Văn Sinh - ThS. Thạch Kim Hiếu
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Âm Vang Trường Sơn - Tập 2 - Thơ
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Trường Sơn 60 năm nhớ lại
  Tác giả: Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Cận đại Việt sử diễn ca - quyển nhứt
  Tác giả: Huỳnh Thiên Kim
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ danh tướng đến tôn thần
  Tác giả: Trần Hoàng Vũ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Bàn về Trung Quốc trỗi dậy
  Tác giả: Lê Vĩnh Trương
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 1945)
  Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • 21 năm nối lại đôi bờ
  Tác giả: Nguyễn Long Trảo (Sưu tầm và ghi chép)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ và quên
  Tác giả: Phạm Hồng Sơn - Đặng Anh Đào
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Việt án lần theo trang sử cũ
  Tác giả: Trần Đình Ba
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng Mai Chí Thọ - Ký sự nhân vật
  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930-2015)
  Tác giả: BCH Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Việt Nam - Campuchia 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác (1967 - 2017)
  Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Lưu Văn Quyết - Phan Văn Cả - Lê Mậu Thành - Nguyễn Thế Trung
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã An Thới Đông (1930-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Thủ tướng Phan Văn Khải - Một đời vì nước, vì dân
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đồng chí Dương Quang Đông - Người cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời vì Dân, vì Đảng
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân phường Hiệp Phú (1930 - 2015)
  Tác giả: BCH Đảng bộ Phường Hiệp Phú -Quận 9
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Phước Long A (1930-2015)
  Tác giả: BCH Đảng bộ Phường Phước Long A - Quận 9
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1