DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "NGOẠI NGỮ"
 • Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh (Writing A Scientific Paper In English)
  Tác giả: GS. TS. Đặng Lương Mô
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Cẩm nang kỹ năng nghề phiên dịch
  Tác giả: Trường ngoại ngữ Kanata - ThS. Lê Huy Khoa
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Hoàn thiện kỹ năng dựng câu Tiếng Anh - Refining English sentence building
  Tác giả: Lê Minh Diệu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Cẩm nang từ vựng HSK 123 giải nghĩa và cách dùng
  Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Hoàng Quỳnh Anh - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Lượt đọc: 24
  Số bản còn: / 1
 • Thực hành biên dịch hiệu quả
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 22
  Số bản còn: / 1
 • Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả (Ways of making English more learnable)
  Tác giả: Bảo Đạt - Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 19
  Số bản còn: / 1
 • Anh ngữ Thiền học (English in the Way of Zen)
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 16
  Số bản còn: / 1
 • Anh ngữ Phật học giản dị
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 14
  Số bản còn: / 1
 • 1001 jobs for modern women - Key to success
  Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Trang
  Lượt đọc: 18
  Số bản còn: / 1
 • Les Espaces verts de SAIGON
  Tác giả: Huỳnh Như Phương
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả (How To Write An Effective Paragraph)
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 16
  Số bản còn: / 1
 • Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực hành
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
  Lượt đọc: 11
  Số bản còn: / 1
 • Từ ngữ Anh - Việt (English - Vietnamese)
  Tác giả: Đỗ Minh Hùng
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Ngữ pháp tiếng Anh-Các thì đơn giản dễ hiểu (Tiếng Anh thực hành)
  Tác giả: Trương Văn Vỹ
  Lượt đọc: 11
  Số bản còn: / 1
 • Điện Biên Phủ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh (tiếng Lào)
  Tác giả: ມາຍ ຈ້ອງ ຕວັນ
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam)
  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, MA. (Sưu tầm và biên soạn)
  Lượt đọc: 15
  Số bản còn: / 1
 • English Structural Syntax
  Tác giả: TS. Trần Hữu Kỳ
  Lượt đọc: 15
  Số bản còn: / 1
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG HOA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 ĐIỀU KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ CHIẾN TRANH (TIẾNG NGA)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Du học hải ngoại (Đàm thoại tiếng Mỹ WTO toàn tập)
  Tác giả: John Jay Sailors - Giang Vân - Lâm Văn Dao (Tập đoàn Live ABC)
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Luyện thi chứng chỉ A - B môn tiếng Hoa
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Trương Gia Quyền
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • So sánh 125 nhóm từ đồng nghĩa, gần nghĩa thường gặp trong tiếng Hoa
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Trương Gia Quyền - ThS. Trương Lệ Mai
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Guides to English Writing Skills (Hướng dẫn thuật viết tiếng Anh)
  Tác giả: TS. Trần Hữu Kỳ
  Lượt đọc: 14
  Số bản còn: / 1
 • DIEN BIEN PHU LES CINQ FAITS PRODIGIEUX NON PRÉCÉDENTS DANS I'HISTOIRE GUERRIÈRE
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • DIEN BIEN PHU FIVE UNPRECEDENTED PRODIGIOUS FACTS IN THE WAR HISTORY (Anh)
  Tác giả: Mai Trọng Tuấn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1