DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình đo lường nhiệt
  Tác giả: TS. Hoàng An Quốc
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình vật liệu đại cương
  Tác giả: ThS. Trần Thế San
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
  Tác giả: TS. Đặng Thiện Ngôn, TS. Trần Thanh Lam
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Tài liệu giảng dạy tạo mẫu trang phục nữ
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Bích Dung
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tâm lý học
  Tác giả: ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp
  Tác giả: TS. Dương Thị Kim Oanh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Tác giả: ThS. Lê Văn Vinh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập cơ bản in Offset tờ rời
  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Nhật - ThS. Trương Thế Trung
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập)
  Tác giả: PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Lý thuyết và bài tập)
  Tác giả: PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển luyện kim, cơ khí Anh - Việt
  Tác giả: PGS. TS Lê Chí Cương
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Phần 1: Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy
  Tác giả: ThS. Phan Minh Thanh - ThS. Hồ Viết Bình
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình vật liệu in
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hà
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình vi xử lý
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình xã hội học giáo dục
  Tác giả: TS. Võ Thị Ngọc Lan
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật
  Tác giả: TS. Phan Đức Huynh - PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Trang phục các dân tộc Việt Nam
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Luyên
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lại Giang
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế nón và túi xách
  Tác giả: ThS. Vũ Minh Hạnh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tâm lý học quản lý
  Tác giả: TS. Dương Thị Kim Oanh
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Quản lý sản xuất trên vi tính
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thúy
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quá trình hoàn tất vải
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
  Tác giả: TS. Võ Thị Ngọc Lan - TS. Nguyễn Văn Tuấn
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phương pháp dạy chuyên ngành kỹ thuật
  Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phương pháp tính
  Tác giả: ThS. Trương Vĩnh An - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. Phan Tự Vượng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Lê Kim Dưỡng - TS. Đặng Thành Trung
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình nguyên phụ liệu may
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1