DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Green Technology and Sustainable Development 2012 (Volume 1)
  Tác giả: ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - Nhiều Tác giả
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI-TECH C
  Tác giả: PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh - ThS. Nguyễn Tấn Nó
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành máy điện
  Tác giả: TS. Bùi Văn Hồng - TS. Đặng Văn Thành - ThS. Lê Hoàng Lâm
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hóa lý in
  Tác giả: Ths. Nguyễn Thành Phương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình máy điện đặc biệt
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kỹ thuật điện
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình xã hội học đại cương
  Tác giả: ThS. Tạ Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lý thuyết và bài tập tính toán và sửa chữa máy điện
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện
  Tác giả: PGS. TS Quyền Huy Ánh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Trịnh Văn Dũng - KS. Lê Thanh Phong - KS. Trần Hữu Hưng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh Phong - ThS. Mai Đức Đãi
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh Phong - ThS. Mai Đức Đãi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập điện cơ bản
  Tác giả: ThS. Bùi Văn Hồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  Tác giả: ThS. Đỗ Mạnh Cường
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình an toàn điện
  Tác giả: PGS. TS Quyền Huy Ánh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát
  Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên) - TS. Trịnh Văn Dũng - ThS. Trần Ngọc Hào - PGS.TSKH Trần Đức Ba
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế trang phục 5
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế trang phục 2
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản lý chất lượng trang phục
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 3
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 2
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình công nghệ may trang phục 1
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Microsoft Office Access 2007 toàn tập
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế học đại cương (Dành cho SV không chuyên ngành kinh tế)
  Tác giả: TS.Trần Đăng Thịnh - ThS. Võ Hữu Phước - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Tú
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết bị công nghệ hóa học - thực phẩm (Tập 1) : Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1