DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Green Technology and Sustainable Development (Volume 1) - 2014
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kỹ thuật robot
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • English For Thermal Engineering (Anh văn chuyên ngành công nghệ Nhiệt - Điện lạnh)
  Tác giả: ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Các giải thuật tái cấu hình lưới điện phân phối
  Tác giả: TS. Trương Việt Anh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thí nghiệm Công nghệ thủy lực và Khí nén
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Mô phỏng quy trình phun ép nhựa
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập Robot công nghiệp
  Tác giả: ThS. Tưởng Phước Thọ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Công nghệ sản xuất may
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Như Khương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kỹ năng mềm - Tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác
  Tác giả: ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Điện cơ bản
  Tác giả: TS. Bùi Văn Hồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Xử lý ảnh
  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lập trình WEB với ASP.NET
  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Đạo
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thiết kế và Chế tạo khuôn phun ép nhựa
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Trương Minh Trí
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • COMSOL - Nền tảng ứng dụng trong mô phỏng số
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Thành Trung
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kỹ thuật may cơ bản
  Tác giả: ThS. Trần Thị Cẩm Tú
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Khí cụ điện
  Tác giả: ThS. Hồ Xuân Thanh - ThS. Phạm Xuân Hổ
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập cung cấp điện
  Tác giả: TS. Trương Việt Anh - ThS. Nguyễn Ngọc Âu - ThS. Lê Trọng Nghĩa
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lập trình Android
  Tác giả: ThS. Trương Thị Ngọc Phượng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Hội thảo Nền tảng công nghệ mới trong phát triển thư viện số và xuất bản điện tử
  Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thiết kế trang phục nữ cơ bản
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Bích Dung
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Thực tập sắp chữ điện tử
  Tác giả: ThS. Quách Huệ Cơ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương
  Tác giả: ThS. Tạ Thị Huỳnh Như (chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Sức
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
  Tác giả: ThS. Hồ Viết Bình - ThS. Phan Minh Thanh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2010
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Green Technology and Sustainable Development 2012 (Volume 2)
  Tác giả: ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - Nhiều Tác giả
  Lượt đọc: 11
  Số bản còn: / 1