DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp
  Tác giả: ThS. Nguyễn Phương Quang
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • English for Environmental Technology (Anh Văn chuyên ngành công nghệ môi trường)
  Tác giả: ThS. Đặng Thị Vân Anh - ThS. Phan Vũ Bình Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Hằng
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản lý đơn hàng ngành may
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương (Chủ biên) - KS. Tạ Thị Ngọc Dung - ThS. Phạm Thị Hà
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Môi trường đại cương
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Ứng dụng PSIM trong điện tử công suất
  Tác giả: ThS. Đỗ Đức Trí - ThS. Vương Thị Ngọc Hân
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Máy tính và Mạng máy tính
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Quang
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập công nghệ nhựa
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV (Tập 2)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thông tin di động
  Tác giả: PGS. TS Phạm Hồng Liên
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Phần 2: Các quá trình và thiết bị xử lý nhiệt trong thực phẩm)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Công nghệ gia công tấm
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập Hình họa - Vẽ kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Trương Minh Trí
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện
  Tác giả: Viện sư phạm kỹ thuật
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kinh nghiệm đọc sách và tự học hiệu quả (Tuyển chọn 69 bài viết hay)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • 80 Câu hỏi Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
  Tác giả: ThS. Nguyễn Như Khương
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Các trường phái tâm lý học trên thế giới
  Tác giả: ThS. Bùi Thị Bích
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập dàn trang (Sử dụng cho sinh viên ngành Kỹ thuật In)
  Tác giả: ThS. Quách Huệ Cơ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lập trình Android cơ bản (Dành cho sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp - KS. Đinh Quang Hiệp
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Xử lý ảnh Y Sinh (Ngành Kỹ thuật y sinh)
  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thiết bị và Công nghệ hàn cơ bản
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Văn Trọn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE)
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - KS. Nguyễn Quốc Huy
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo Khai thác tài nguyên số trong thư viện: Thực trạng - Công nghệ - Giải pháp
  Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Thủy
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kinh tế năng lượng
  Tác giả: PGS.TS Đặng Thành Trung, ThS. Lại Hoài Nam
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hóa phân tích môi trường
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Sức
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hình họa - Vẽ kỹ thuật
  Tác giả: ThS. Hồ Ngọc Bốn, ThS. Nguyễn Văn Đoàn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình các công nghệ in đặc biệt
  Tác giả: ThS. Chế Quốc Long
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Câu hỏi trắc nghiệm và Bài tập thị trường chứng khoán
  Tác giả: ThS. Vòng Thình Nam (chủ biên), ThS. Võ Thị Xuân Hạnh
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Green Technology and Sustainable Development (Volume 2) - 2014
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1