DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Màu sắc lý thuyết và ứng dụng (Trong lĩnh vực Thiết kế - Đồ họa - In)
  Tác giả: PGS.TS Ngô Anh Tuấn
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Nhà máy nhiệt điện
  Tác giả: TS. Hoàng An Quốc
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ năng học đại học
  Tác giả: TS. Đỗ Mạnh Cường, ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp
  Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Nhân, GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS. TS. Ngô Anh Tuấn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch
  Tác giả: ThS. Đặng Thị Diệu Hiền
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty
  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Khánh, ThS. Đàng Quang Vắng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lập trình truyền thông Linux
  Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Trần Thanh Hoàng, ThS. Lê Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Anh Văn chuyên ngành cơ khí
  Tác giả: PGS. TS Lê Chí Cương
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Năng lượng và quản lý năng lượng
  Tác giả: ThS. Hoàng Trí
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô
  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Long Giang, PGS.TS Đỗ Văn Dũng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục Đại học, Cao đẳng thời kỳ hội nhập
  Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Hóa vô cơ
  Tác giả: TS. Hồ Văn Thành - TS. Đặng Thị Quỳnh Lan
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập Điều khiển lập trình
  Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên, TS. Trương Đình Nhơn, TS. Nguyễn Phương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị
  Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, TS. Đặng Trường Sơn, ThS. Lê Văn Vinh, ThS. Trần Công Tú, ThS. Nguyễn Quang Ngọc, TS. Nguyễn Phương
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lập trình web với Servlet và JSP
  Tác giả: TS. Đặng Thanh Dũng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng
  Tác giả: TS. Phạm Huy Tuân, TS. Nguyễn Phi Trung
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập Kinh tế học đại cương
  Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực
  Tác giả: ThS. Lê Trường Diễm Trang - ThS. Phan Thị Thanh Hiền
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Quản lý chất lượng thực phẩm
  Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực - ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Thiết kế đồ án chi tiết máy
  Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
  Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Trường điện từ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - ThS. Trương Văn Hiền
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập
  Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay Hệ thống cơ điện tử
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Phương - PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Tính toán thiết kế máy nâng chuyển
  Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị
  Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị học căn bản
  Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Hồng - ThS. Phan Thị Thanh Hiền
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1