DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch chỉnh lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thiết kế mạch in (PCB) với ORCAD
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Bùi Thị Tuyết Đan
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Thiết kế mạch in với EAGLE
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Thực hành Điện tử cơ bản
  Tác giả: ThS. Trương Thị Bích Ngà - TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Lê Hoàng Minh - TS. Nguyễn Thị Lưỡng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Mạch điện (Tập 2)
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng - TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Mạch điện (Tập 1)
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt
  Tác giả: TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Lê Duy Luân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lập trình PLC Allen Bradley (Tài liệu tham khảo)
  Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên - TS. Trương Đình Nhơn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong
  Tác giả: TS. Lý Vĩnh Đạt
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Máy và hệ thống xử lý ảnh trong công nghiệp
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng
  Tác giả: TS. Võ Viết Cường
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình CAD/CAM - CNC
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Dương Thị Vân Anh - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • ANSYS - Phân tích cơ cấu động
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - PGS. TS. Đỗ Thành Trung
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Vi điều khiển PIC
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Mô hình hóa và Tối ưu hóa trong Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Trắc nghiệm Điện tử cơ bản
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - PGS. TS. Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Toán cao cấp A3
  Tác giả: ThS. Hoàng Nguyên Lý - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. Lê Thị Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hồng Nhung
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Toán cao cấp A1
  Tác giả: ThS. Nguyễn Quang Huy - ThS. Lê Thị Mai Trang - ThS. Hoàng Thị Minh Thả
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Phân tích và mô phỏng mạch điện
  Tác giả: TS. Võ Minh Huân - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Vi điều khiển PIC
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. Trương Ngọc Anh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hệ thống viễn thông
  Tác giả: TS. Phan Văn Ca
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Công nghệ tiện và gia công lỗ
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. - Trần Minh Thế Uyên - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Công nghệ phay CNC
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. - Trần Minh Thế Uyên - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Cơ sở và ứng dụng Internet of Things (Thiết kế hệ thống nhúng)
  Tác giả: TS. Phan Văn Ca - ThS. Trương Quang Phúc
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Công nghệ hấp phụ trong xử lý nước và nước thải
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Sức
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • IEEE International Conference On System Science and Engineering ICSEE 2017
  Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển thuật ngữ Anh - Việt, Việt - Anh chuyên ngành dệt may thời trang
  Tác giả: TS. Nguyễn Phước Sơn (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Tiến Dương - ThS. Nguyễn Ngọc Châu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1