DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình Thực tập thiết kế ngược
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Long Giang - PGS. TS Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình xã hội học Đại Cương
  Tác giả: TS. Trương Thị Hiền
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Chiếm trọn điểm bài nghị luận Văn học (Dành cho học sinh lớp 11, 12)
  Tác giả: Hoàng Khánh Duy
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình triết học phương Tây hiện đại
  Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình luyện dịch Trung cao cấp tiếng Hàn Quốc
  Tác giả: Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa (Chủ biên)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - Lần IV, 2015 (Tập 2)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Phát triển bền vững chăn nuôi, ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam (sách chuyên khảo)
  Tác giả: TS. Vòng Thình Nam
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học
  Tác giả: TS. Hồ Thị Yêu Ly
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô
  Tác giả: TS. Lâm Mai Long
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản
  Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Trần Minh Thế Uyên - ThS. Nguyễn Văn Sơn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng
  Tác giả: TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử (Tài liệu tham khảo)
  Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • PID Controller Design For Process With Time DeLay
  Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Multi-Loop PID Controller: Analysis, Design, And Tuning For Multivariable Processes
  Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Language Teaching and Learning Today 2018: Diversity and Unity of Language Education in the Globalised Landscape
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Hình họa - Vẽ kỹ thuật ngành may
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Hậu
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Nhập môn xã hội học
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Như Thúy - ThS. Đặng Thị Minh Tuấn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Pha chế Cocktail
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Hưng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Mỹ thuật trang phục
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa)
  Tác giả: TS. Hồ Thị Yêu Ly - TS. Phan Thị Anh Đào
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Bích Dung - ThS. Nguyễn Thị Thúy
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp
  Tác giả: ThS. Hoàng Trí
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  Tác giả: PGS. TS. Đoàn Đức Hiếu - ThS. Phùng Thế Anh (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Phương pháp tính ứng dụng với Matlab
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học
  Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Thiết kế vi mạch số với VHDL
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành Kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Hà A Thồi
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ CEST 2017 - Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại
  Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1