DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "GIÁO TRÌNH "
 • Giáo trình Cơ học vật liệu nâng cao (Giáo trình dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Xây dựng, Cơ kỹ thuật)
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trung Kiên (Chủ biên)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực tập Điện lạnh 3
  Tác giả: TS. Lê Minh Nhựt - ThS. Lại Hoài Nam - ThS. Nguyễn Thành Luân
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Bóng chuyền
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Văn Quận - ThS. Phạm Đức Hậu
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Giáo dục thể chất 1
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Văn Quận
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tác giả: ThS. Trần Thụy Ái Phương (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Châu Long
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất
  Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - ThS. Lê Tấn Cường - ThS. Lê Văn Hoàng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thực hành điều khiển lập trình S7
  Tác giả: TS. Nguyễn Phan Thanh - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình ngôn ngữ lập trình C (Ngành Kỹ thuật Máy tính)
  Tác giả: TS. Trương Ngọc Sơn - ThS. Lê Minh - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Lê Minh Thành
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Truyền động điện tự động
  Tác giả: TS. Trần Quang Thọ
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập mẫu Điện tử (Electronic Samples)
  Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu - ThS. Nguyễn Hữu Phước
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình ứng dụng Công nghệ CAD trong thiết kế khuôn phun ép nhựa
  Tác giả: PGS.TS Phạm Sơn Minh, ThS. Trần Minh Thế Uyên, ThS. Nguyễn Văn Sơn, ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo Phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • CIVILTECH 3: 3rd International Conference on Civil Technology
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Proceedings of the International Conference on Language Teaching and Learning Today 2019: Autonomy and Motivation for Language Learning in the Interconnected World
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và thực tiễn
  Tác giả: PGS. TS Đoàn Đức Hiếu, ThS. Phùng Thế Anh, TS. Nguyễn Thị Phượng, ThS. Trần Ngọc Chung
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Bóng đá
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Cờ Vua (Tài liệu giảng dạy dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình chuẩn bị sản xuất may
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực hành - Thí nghiệm vật liệu In
  Tác giả: ThS. Trần Thanh Hà - ThS. Nguyễn Thành Phương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho Sinh viên chuyên hóa)
  Tác giả: TS. Hồ Thị Yêu Ly
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thiết kế mạch tích hợp CMOS
  Tác giả: TS. Võ Minh Huân
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình mạng Nơron học sâu và ứng dụng
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thị giác máy tính và ứng dụng
  Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Vẽ, mô phỏng, lập trình vi xử lý và vi điều khiển với Proteus
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền - KS. Phạm Quang Huy
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Thực tập mạch điện tử y sinh
  Tác giả: ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa - ThS. Nguyễn Trường Duy
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kỹ thuật số
  Tác giả: ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Duy Thảo
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Điện tử căn bản
  Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Anten và Truyền sóng
  Tác giả: PGS. TS Phan Văn Ca - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Trương Quang Phúc
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Thiết kế kỹ thuật cơ bản với Inventor Professional 2018
  Tác giả: ThS. Đặng Minh Phụng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1