DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "TỪ ĐIỂN"
 • 6000 từ vựng chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: ThS. Lê Huy Khoa - ThS. Võ Thụy Nhật Minh
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • 6.000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt
  Tác giả: Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ biên) - Lương Xuân Trường (Hiệu đính)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
  Tác giả: Trần Văn Chánh (Sưu tầm & Giới thiệu)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển tra ngược
  Tác giả: Võ Văn Ninh
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển Địa danh Hành chính Nam Bộ
  Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển chuyên ngành Doanh nghiệp - Kinh tế - Thương mại Hàn - Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển nhân vật xứ Nghệ
  Tác giả: Ninh Viết Giao
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển báo chí
  Tác giả: Hoàng Minh Phương - Minh Lương - Minh Hương - Thẩm Tuyên - Võ Hàn Lam - Nguyễn Dũng - Trịnh Hồ Thị
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển Việt - Thái
  Tác giả: Phạm Quang Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển Việt - Hàn
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Từ điển Hàn - Việt
  Tác giả: Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1