DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • LOGISTICS những vấn đề lý luận và thực tiễn ở việt nam (sách chuyên khảo)
  Tác giả: GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Vũ Thị Minh Loan TS. Nguyễn Minh Ngọc - TS. Đặng Thu Hương ThS. Phạm Thị Minh Thảo
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam
  Tác giả: TS.Hồ Quế Hậu
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia quản lý nhà nước với hội nhập và phát triển
  Tác giả: Khoa khoa học quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay đáp ứng nhu cầu xã hội
  Tác giả: Khoa Bảo hiểm - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý và các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
  Tác giả: Khoa tin học kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo quốc gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh
  Tác giả: Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh tế tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội
  Tác giả: Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kinh tế Việt Nam năm 2012 ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế
  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kinh tế học vi mô (Phần 2)
  Tác giả: PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Tường Anh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kinh doanh dịch vụ quốc tế (Sách chuyên khảo)
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Phó viện trưởng viện TM&KTQT
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỷ yếu hội thảo quốc gia đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường Đại học khối Kinh tế ở Việt Nam
  Tác giả: Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tin học ứng dụng
  Tác giả: PGS.TS. Hàn Viết Thuận - Chủ Biên TS. Cao Đình Thi - KS. Bùi Thế Ngũ - TS. Trương Văn Tú - TS. Trần Thị Song Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thống kê dân số
  Tác giả: TS. Phạm Đại Đồng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Định
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thu - PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế du lịch
  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính - PGS. TS. Trần Thị Minh Hòa (Đồng chủ biên)
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng
  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính - ThS. Hoàng Thị Lan Hương
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn học tập môn xã hội học
  Tác giả: ThS. Lương Văn Úc
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế
  Tác giả: TS. Trần Văn Hòe
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng
  Tác giả: GS.TS. Phan Công Nghĩa
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình thống kê chất lượng
  Tác giả: PGS.TS. Phan Công Nghĩa
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình tâm lý học lao động
  Tác giả: ThS. Lương Văn Úc
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản trị nhân lực
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân - ThS. Nguyễn Vân Điềm
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - TS. Hoàng Thị Lan Hương
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình phân tích kinh doanh
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Công
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế (Chương trình sau Đại học)
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thọ Đạt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình Marketing quốc tế
  Tác giả: GS. TS. Trần Minh Đạo - PGS.TS. Vũ Trí Dũng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình luật hải quan Việt Nam và Quốc tế
  Tác giả: PGS-TS. Nguyễn Thừa Lộc
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế phát triển (dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành)
  Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
  Tác giả: PGS. TS Trần Xuân Cầu - PGS. TS Mai Quốc Chánh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1