DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • 50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): Thành tựu, tác động và bài học kinh nghiệm
  Tác giả: PGS.TS Lê Công Hoa
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập quản trị chiến lược
  Tác giả: PGS.TS Ngô Kim Thanh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Quản trị marketing
  Tác giả: PGS.TS.Trương Đình Chiến
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình quản trị doanh nghiệp
  Tác giả: PGS.TS Ngô Kim Thanh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình lập dự án đầu tư
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Bài tập quản trị tác nghiệp
  Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Trung
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Quản trị kinh doanh đương đại
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Hoa - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Thống kê kinh tế
  Tác giả: TS. Bùi Đức Triệu (Chủ biên)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Hoa - PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Đảm bảo tài chính thực hiện an sinh xã hội đối với người cao tuổi khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay
  Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Giáo trình kế toán quản trị
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Vacxin mới phòng bệnh gia cầm, thuỷ cầm
  Tác giả: PGS. TS. Phạm Sỹ Lăng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay nuôi cá gia đình
  Tác giả: Nguyễn Duy Khoát
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba ba, cá lóc
  Tác giả: Ngô Trọng Lư
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật nuôi cá trê, lươn, giun đất
  Tác giả: Ngô Trọng Lư
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC
  Tác giả: Phạm Văn Trang
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật chăn nuôi dê
  Tác giả: TS. Đinh Văn Bình, TS. Nguyễn Quang Sức
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ thuật chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm
  Tác giả: Phạm Ngọc Thạch
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kinh nghiệm nhà nông Tập II: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
  Tác giả: Cao Hồng Phú
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kinh nghiệm nuôi lợn (lợn thịt, lợn nái, lợn con, lợn đực giống)
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Bình
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn thực hành chăn nuôi thú y
  Tác giả: TS. Phùng Quốc Quảng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hướng dẫn nuôi gà chăn thả
  Tác giả: Nguyễn Duy Điều (Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Chăn nuôi vịt ngan đạt hiệu quả kinh tế cao
  Tác giả: Nguyễn Đức Trọng
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • 101 câu hỏi về bệnh gia súc
  Tác giả: TS. Bùi Quý Huy
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • 81 câu hỏi-đáp về bệnh cúm gia cầm
  Tác giả: TS. Bùi Quý Huy
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • 35 câu hỏi đáp về nuôi cá rô phi
  Tác giả: Trần Văn Vỹ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Sổ tay hướng dẫn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
  Tác giả: Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Hỏi đáp về thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
  Tác giả: Nguyễn Mạnh Chinh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 2)
  Tác giả: GS.TS. Hà Minh Trung
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 1)
  Tác giả: GS.TS. Ngô Thế Dân
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1