DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 7 - quận 8 (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 7 quận 8
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ & truyền thống yêu nước của nhân dân Trung Lập Hạ anh hùng - huyện Củ Chi (1930-2005)
  Tác giả: Đảng ủy xã Trung Lập Hạ- Huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 4 (1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 4
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ quận 3 (1975-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 3
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 11 - quận 8(1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 11 quận 8
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 4 - quận 8 (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 quận 8
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè(1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 2 - quận 8 (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 2 quận 8
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Hỏi và trả lời)
  Tác giả: TS. Lê Xuân Nam- TS. Nguyễn Hữu Vượng
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thạnh(1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh Thành phồ Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen (Chủ biên)
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Sơn Nhì (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú
  Lượt đọc: 12
  Số bản còn: / 1
 • Bài ca hy vọng
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Côn Đảo - Từ góc nhìn lịch sử
  Tác giả: TS. Nguyễn Đình Thống
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Bù Đăng anh hùng
  Tác giả: Nguyễn Xuân Châu
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Trại giam tù binh Phú Quốc - Thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
  Tác giả: Ban Liên Lạc Tù Binh Việt Nam
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Đi qua thời gian
  Tác giả: Phạm Phương Thảo
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Khoảnh khắc (Moments)
  Tác giả: Đoàn Công Tính
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 - QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo
  Tác giả: Nguyễn Hồng Mai
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Trung Đông trong thế kỷ XX lịch sử
  Tác giả: TS. Nguyễn Thọ Nhân
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • LỊCH SỬ NHÀ TÙ CÔN ĐẢO (1862 - 1975)
  Tác giả: Nguyễn Đình Thống - Nguyễn Linh - Hồ Sĩ Hành
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • GIAI THOẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM (TẬP 2)
  Tác giả: Kiều Văn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • GIAI THOẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM (TẬP 1)
  Tác giả: Kiều Văn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Đảng ủy Lực lượng TNXP Thành phố
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS Card
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Có Bác mãi trong tim
  Tác giả: Ngô Thành - Nguyễn Đình Thống - Lê Huy Mậu - Hoàng Hoa Hải - Hồ Đình Khai
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Nhìn ra biển khơi
  Tác giả: TS. Hà Minh Hồng
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - TPHCM - Hành trình 100 năm
  Tác giả: TS. Hà Minh Hồng
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1