DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 10 - quận Tân Bình (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Tân Bình
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - quận 11 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 11
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới Nhì
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Vĩnh An
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống xã Tân An - tỉnh Bình Dương (1930-2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân An
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Miền Đông Nam Bộ lịch sử và phát triển
  Tác giả: Nguyễn Hạnh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 65 năm thi đua yêu nước (1948 - 2013)
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 - 2005)
  Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
  Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân phường 13 - quận 8 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận 8
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường An Phú Đông (1997-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Nỗi nhớ mênh mông (Truyện ký)
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Công an quận Tân Bình - Biên niên sự kiện lịch sử (1975 - 2005)
  Tác giả: Công an quận Tân Bình
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Ơn nghề ơn đời
  Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta
  Tác giả: Trần Quân Ngọc - Trần Đình Việt - Đoàn Minh Tuấn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Chuyện của lính Tây Nam
  Tác giả: Thủy Hướng Dương
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Ban thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
  Tác giả: TS. Phan Thị Xuân Yến
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới
  Tác giả: Tỉnh ủy Kiên Giang
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)
  Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội
  Tác giả: Trần Đình Vân
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Một gia đình chiến sĩ
  Tác giả: Nhiều tác giả (Hồ Sơn Đài tuyển chọn và giới thiệu)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống chiến khu An Phú Đông
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 12
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 1: 1930 - 1975)
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960 - 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr, tỉnh Bình Phước
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng ngoài)
  Tác giả: GS. Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lộc Ninh trên đường phát triển
  Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - quận 8 (1930- 2005)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Phường 6, Quận 8
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Hương xuân ngọt ngào
  Tác giả: Hàng Châu
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1