DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thạnh Đông (1930-2010)-Huyện Củ Chi
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Đông
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 15 - quận 5 (1975-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận 5
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Xuân - quận 12
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Xuân, quận 12
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thạnh Tây - huyện Củ Chi (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hòa - tỉnh Long An (1930 - 1979)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phú - huyện Củ Chi (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú, huyện Củ chi
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 5 - quận 10 (1930 - 2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 5, quận 10
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Truyền thống và phát triển
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Thành phố Hồ Chí Minh - Hữu nghị, hợp tác và phát triển năm 2013
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Long Trường - quận 9 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Trường quận 9
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời
  Tác giả: Đoàn Hoài Trung
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Bước ra từ thầm lặng
  Tác giả: Nguyễn Văn Tàu - Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Gửi tình theo sóng (Send love as the wave flows) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Đỗ Việt Dũng
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 1975)
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 9 - quận Phú Nhuận (1975-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 10 - quận 10 (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 - quận 10
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi (General Vo Nguyen Giap in my heart) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Đoàn Hoài Trung
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tướng Giáp trong lòng dân (General Giap in People's Hearts) (Song ngữ Việt - Anh)
  Tác giả: Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo Trần Tuấn
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới
  Tác giả: Lê Duẩn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Thạnh - quận Tân Phú (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng trong lòng dân
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Kỹ năng hoạt động của Đại biểu nhân dân (hỏi & đáp)
  Tác giả: Phạm Phương Thảo
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của hòa bình
  Tác giả: Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Văn Khoan - Nguyễn Văn Huyên (Sưu tầm và biên soạn)
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở
  Tác giả: Nhà giáo Ưu tú Hồ Thanh Khôi
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà của chúng ta (Ho Chi Minh City our common home) (Song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thọ Hòa (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa - Quận Tân Phú
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • 30 tháng 4 - Chuyện những người tháo chạy
  Tác giả: Kim Lĩnh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Một số công trình sử học Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1