DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG - CHÍNH TRỊ"
 • Theo dòng triều Nguyễn
  Tác giả: Tôn Thất Thọ
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch Sử Truyền Thống Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Phường 2 Quận 10 (1930 - 2015)
  Tác giả: Chưa xác định
  Lượt đọc: 8
  Số bản còn: / 1
 • Vượt qua thử thách
  Tác giả: Phan Khắc Hy
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898)
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu
  Tác giả: Phan Duy Việt - Phan Khả Minh (Sưu tầm và giới thiệu)
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tiếp bước người đi trước
  Tác giả: Phạm Phương Thảo
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975-2000)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân quận 6 (1930-1975)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đồng chí Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng, Nhà giáo, Nhà khoa học - Dấu ấn một nhân cách
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Hoàng hôn trên chiến trường
  Tác giả: Nguyễn Văn Tàu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Những bà mẹ Việt Nam anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 2)
  Tác giả: Sở VHTT&DL
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (từ năm 1757 - 1945)
  Tác giả: Nguyễn Duy Oanh
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những người con trung hiếu của quê hương đất nước (Nhân vật lịch sử)
  Tác giả: Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn (Truyện ký)
  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Nguyễn Trường Tộ con người và di thảo
  Tác giả: Trương Bá Cần
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đất nước 4000 năm Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng chiến chống Pháp
  Tác giả: Giang Minh Đoán
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B (1930-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B quận 9
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Mười ngày rung chuyển thế giới
  Tác giả: John Reed
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 4 - Quận 5(1975-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 quận 5
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954)
  Tác giả: Phạm Văn Chiêu
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957 - 1975) - Từ thực tiễn nhìn lại
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Long- Huyện Phú Giáo - Bình Dương (1975- 2015)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ xã Tân Long-Huyện Phú Giáo - Bình Dương
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9-Quận 5 (1975 - 2015)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ Phường 9 - Quận 5
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người cộng sản kiên trung
  Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Mật mã đặc khu (Truyện ký)
  Tác giả: Phan Tùng Sơn
  Lượt đọc: 7
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Củ Chi (1930-2010)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ Thị trấn Củ Chi
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 12 - Quận Phú Nhuận (1975-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ phường 12 - Quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 11 - Quận Phú Nhuận (1975-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ phường 11 - Quận Phú Nhuận
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 3 - Quận 5 (1975-2015)
  Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ phường 3 - quận 5
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 1)
  Tác giả: Sở VHTT TPHCM Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1